OVER HET PROJECT

Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid in Nederland verbetert? Voor het reizigersvervoer op de rails worden hierover de komende jaren belangrijke strategische keuzes gemaakt.

Hierom hebben ProRail, HTM, RET, GVB en NS het initiatief genomen voor een seminar- en publicatiereeks.

LEES MEER

ESB DOSSIER

Het ESB dossier de Toekomst op de Rails is vandaag verschenen. Benieuwd? Je kan het dossier hier vinden.

LEES MEER

VERSLAG LAATSTE SEMINAR

Verticale integratie infra/vervoer

Tijdens dit seminar hebben we het gehad over de voor- en nadelen van verticale splitsing, de lessen die we uit de internationale
ontwikkelingen kunnen trekken en hoe die op Nederland van toepassing zijn. Wat zijn de positieve aspecten van de splitsing over de laatste 20 jaar?

LEES MEER

INITIATIEFNEMERS