OVER HET PROJECT

Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid in Nederland verbetert? Voor het reizigersvervoer op de rails worden hierover de komende jaren belangrijke strategische keuzes gemaakt.

Hierom hebben ProRail, HTM, RET, GVB en NS het initiatief genomen voor een seminar- en publicatiereeks.

LEES MEER

KOMEND SEMINAR

Op 15 februari 2019 gaan we het hebben over de aansturing van het openbaar vervoerbedrijf. Wat is de rol van de overheid in het aansturen van het openbaar vervoer?

Keynote spreker is Wijnand Veeneman (Technische Universiteit Delft). Richard van Zwol (Raad van State) sluit af als discussiant.

LEES MEER

VERSLAG LAATSTE SEMINAR

Duurzaamheid

Tijdens deze bijeenkomst werden de duurzaamheids- en milieueffecten van het openbaar vervoer besproken. We keken hierbij naar emissies en externe kosten en behandelden dit zowel gemiddeld als marginaal.

LEES MEER

INITIATIEFNEMERS