OVER HET PROJECT

Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid in Nederland verbetert? Voor het reizigersvervoer op de rails worden hierover de komende jaren belangrijke strategische keuzes gemaakt.

Hierom hebben ProRail, HTM, RET, GVB en NS het initiatief genomen voor een seminar- en publicatiereeks.

LEES MEER

KOMEND SEMINAR

Op 22 maart 2019 gaan we het hebben over verticale integratie infra/vervoer. Wat zijn de voor- en nadelen van verticale splitsing? En welke lessen kunnen we trekken uit de internationale ontwikkelingen?

Keynote spreker is Didier van de Velde. Jeroen Groenendijk en Alexandra van Huffelen sluiten af als discussianten.

LEES MEER

VERSLAG LAATSTE SEMINAR

Duurzaamheid

Tijdens deze bijeenkomst werden de duurzaamheids- en milieueffecten van het openbaar vervoer besproken. We keken hierbij naar emissies en externe kosten en behandelden dit zowel gemiddeld als marginaal.

LEES MEER

INITIATIEFNEMERS