De economie van netwerksectoren (4 september 2018)

Verslag seminar ‘De economie van netwerksectoren’

Dinsdag 4 september, Den Haag

Tijdens deze bijeenkomst werd een inleiding in de economie van netwerksectoren gegeven en aandacht besteed aan waarom netwerkeffecten voor de discussie over de toekomst van het spoorvervoer belangrijk zijn. Er werd in het bijzonder ingegaan op de vraag hoe netwerkeffecten de effecten van concurrentie beïnvloeden en hoe zij de (optimale) organisatievormen rondom het spoor medebepalen.

Lees hier het verslag. Zie hier de presentatie van Eric van Damme en hier de presentatie van discussiant Peter Zwaneveld.