Europese context (22 juni 2018)

Verslag seminar ‘Europese context’

Vrijdag 22 juni, Den Haag

Na het eerste seminar waarin een toekomstbeeld werd geschetst, ging de bijeenkomst op vrijdag 22 juni de diepte in met een bespreking van het Europese regelgevende kader.

Didier van de Velde, onderzoeker Openbaar Vervoer aan de Technische Universiteit Delft, gaf een overzicht van de ontwikkeling van het Europese regelgevende kader. Centraal bij deze ontwikkeling in Brussel staat het idee dat een gebrek aan mogelijkheden voor concurrentie op het spoor een remmende invloed heeft op de ontwikkeling van het spoor. Het gaat dan om een beperkte oriëntatie op het klantbelang en geen prikkel voor de vervoerders en infrastructuurbedrijven om inefficiënties op te lossen.

Lees hier het volledige verslag in het Nederlands en hier in het Engels.

Presentatie – Didier van de Velde

Presentatie – Chris Nash