De aansturing van het openbaar vervoerbedrijf (15 februari 2019, 09.45-13.00u)

Tijdens deze bijeenkomst staat de governance van het openbaar vervoer, in het bijzonder het spoor, centraal. Daarbij wordt speciaal gekeken naar de relatie tussen overheden en de bedrijven die openbaar vervoerdiensten uitvoeren.

Verschillende overheden hebben verschillende redenen om zich te bemoeien met de voorziening van openbaar vervoerdiensten. Die redenen komen eerst aan de orde; welke publieke waarden streven overheden na in hun interventies in het openbaar vervoer. Naast een tour d’horizon door de tijd en door Europa kijken we ook naar de relatie tussen achterliggende waarden en de aansturing. Dit seminar geeft daarnaast een overzicht van de belangrijkste governance modellen. Hoe hebben verschillende overheden hun relatie met de uitvoerders van vervoersdiensten ingericht en wat blijken hun voor en nadelen. Twee voor Nederland belangrijke aspecten, aanbestedingen van vervoersdiensten en de organisatorische scheiding van infrastructuur en vervoersdiensten, komen in latere seminars uitgebreider aan de orde. Tenslotte kijken we naar de voor- en nadelen van het Nederlandse model en welke verbeteringen mogelijk zouden zijn.

Paper en presentatie: Wijnand Veeneman (Technische Universiteit Delft)
Discussiant: Richard van Zwol (Raad van State)

Meld je hier aan.