Over toekomst op de rails

Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid in Nederland verbetert? Voor het reizigersvervoer op de rails worden hierover de komende jaren belangrijke strategische keuzes gemaakt: het OV Toekomstbeeld, de Lange Termijn Spooragenda en de implementatie van het 4e spoorwegpakket staan op de beleidsagenda.

Deze keuzes voor de mobiliteit van de toekomst vragen om goed toepasbare praktijkervaringen, een kijk op de ontwikkeling van de technologie, de economie en de ruimtelijke omgeving en het best beschikbare wetenschappelijke kader om die inzichten in te plaatsen.

Hierom hebben ProRail, HTM, RET, GVB en NS het initiatief genomen voor een seminar- en publicatiereeks onder de noemer De Toekomst op de Rails, die deze kennis beschikbaar en toegankelijk maakt voor een brede groep van betrokkenen.

De academische verantwoordelijkheid hiervoor is in handen van twee vooraanstaande wetenschappers: professor Maarten Janssen (hoogleraar Micro-Economie, Universiteit Wenen) en professor Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid, Technische Universiteit Delft). Economenvakblad Economisch Statistische Berichten (ESB) zal op basis van deze inzichten een Dossier samenstellen en faciliteert de communicatie rondom het project.