Het ESB-dossier

Het ESB dossier vormt het sluitstuk van de Toekomst op de Rails. De bundel geeft een overzicht van de bestaande
academische inzichten over de organisatie van het personenvervoer op de rails. Benieuwd? Je kan het dossier hier vinden.