Verschillende beprijzingsmodellen (5 april 2019)

Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende beprijzingsmodellen voor het openbaar vervoer besproken. We keken hierbij naar de effecten van prijzen op gedrag, naar vraagstukken van financiering, en naar het (on-)evenwicht tussen optimaliteit, effectiviteit, rechtvaardigheid en acceptatie. Thema’s die specifiek behandeld werden, zijn:

– Optimaliteit van prijzen in het OV versus financiering: over schaalvoordelen, Mohring, en inefficienties van subsidies
– Slimme differentiatie van prijzen: over tijdstip, plaats, richting, en de mogelijke zegeningen van prijsdiscriminatie
– The best of the rest – wat als er niet één ei van Columbus is?

Lees hier het volledige verslag en bekijk hier de presentaties van onze sprekers: