Wie is wie

Initiatiefnemers

Sprekers

ERIC VAN DAMME

Eric van Damme is hoogleraar met een expertise regulering van netwerksectoren aan Tilburg University. Hij presenteert het seminar ‘Economie van netwerksectoren.’

HUIB VAN ESSEN

Huib van Essen is adviseur duurzame mobiliteit bij CE Delft. Hij presenteert het seminar ‘Duurzaamheid’ over milieu-effecten.

GEORGE GELAUFF

George Gelauff is algemeen directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Hij treedt op als discussiant tijdens het seminar ‘Toekomstvisie’ over de rol van het spoor in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen.

MAARTEN JANSSEN

Maarten Janssen is hoogleraar micro-economie aan Universiteit Wenen. Hij presenteert het seminar ‘Netwerkeffecten in de praktijk’ en de afsluitende bijeenkomst.

ARNOUD MOUWEN

Arnoud Mouwen is adviseur projectmanagement verkeer, vervoer en infrastructuur bij Arnoud Mouwen Advies. Hij presenteert het seminar ‘Aanbesteden rondom het spoor’.

CHRIS NASH

Chris Nash is Research professor van de Universiteit van Leeds (UK). Hij treedt op als discussiant tijdens het seminar ‘de Europese context’ over regelgevingen en veranderingen daarin.

COEN TEULINGS

Coen Teulings is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij presenteert het seminar ‘De rol van stations’.

WIJNAND VEENEMAN

Wijnand Veeneman is universitair hoofddocent met als specialisatie openbaar vervoer en projectmanagement aan de Technische Universiteit Delft. Hij presenteert het seminar ‘Toekomstvisie’ over de rol van het spoor in het licht van maartschappelijke ontwikkelingen.

DIDIER VAN DE VELDE

Didier van de Velde is verbonden aan de Technische Universiteit Delft als onderzoeker naar openbaar vervoer. Hij presenteert het seminar ‘de Europese context’ over regelgevingen en veranderingen daarin en het seminar ‘Verticale integratie infra/vervoer’.

ERIK VERHOEF

Erik Verhoef is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij presenteert het seminar ‘Verschillende beprijzingsmodellen’.

BERT VAN WEE

Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de Technische Universiteit Delft. Hij is samen met Maarten Janssen verantwoordelijk voor de inhoud van deze seminarreeks. Zij presenteren gezamenlijk ook de afsluitende bijeenkomst.